اخبار
کارگاههای غیر حضوری در اردیبهشت ماه سال جاری

   

                                                       بسمه تعالی 

 بدین وسیله به اطلاع همکاران محترم  می رساند ،کارگاههای غیر حضوری در اردیبهشت ماه سال جاری به شرح زیر  برگزار خواهد گردید.

1- کارگاه مجموعه مقررات ، ضوابط تشکیل شرکت های دانش بنیان در دانشگاه آزاد اسلامی  

2- مطالعات آینده شناسی مقدماتی   

 لذا  کلیه کارکنان محترمی که در  فرم ثبت نام دوره های فوق الذکر را انتخاب نموده ودر مهلت تعیین شده به دفتر توانمند سازی وآموزش های کاربردی تحویل داده اند می توانند  فایل درسی دوره های مذکور را که در تاریخ 28/2/1395  در سایت توانمند سازی ویا سیستم اتوماسیون ( پیام )قرارخواهد گرفت دانلود نموده ودر تاریخ 8/03/95 جهت برگزاری امتحان دروس مذکوردر جلسه امتحان حضور بعمل رسانند .
  
  نکات قابل توجه جهت دوره های غیر حضوری فوق الذکر  :

1- صدور گواهینامه پایان دوره مستلزم ارائه فرم ثبت نام در مهلت تعیین شده به دفتر توانمند سازی وآموزش های کاربردی خواهد بود 
 
2 - صدور گواهینامه پایان دوره مستلزم ، حضور درجلسه آزمون پایان دوره خواهد بود


 

دفتر توانمند سازی و آموزش های کاربردی 

             شاهچراغی 
 
    بازگشت