اخبار
برگزاری آزمون

                                      بسمه تعالی

 

 

بدین وسیله به اطلاع همکاران محترم  می رساند

 

     
  • آزمون کارگاه مجموعه مقررات وضوابط تشکیل شرکت های دانش بنیان وکارگاه مطالعات آینده شناسی(فایل ارسالی)
  •  

آزمون پایان دوره کارگاه مجموعه مقررات وضوابط تشکیل شرکت های دانش بنیان (فصل اول ودوم کتابچه معرفی شده )روز یکشنبه مورخه 9/3/1395 ساعت 15/15 لغایت 45/15 وکارگاه مطالعات آینده شناسی(فایل ارسالی)  از ساعت 16 لغایت 45/16 در محل نماز خانه مجتمع یادگار امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد لذا همکارانی که در سامانه توانمند سازی وآموزش های کاربردی ثبت نام نموده اندراس ساعت یاد شده در محل نماز خانه حضور بعمل رسانند ، بدیهی  تاخیر در سر جلسه امتحان به منزله غیبت محسوب شده وگواهی پایان دوره صادر نخواهد شد.

 

 

                      دفتر توانمند سازی و آموزش های کاربردی

 

 

    بازگشت