اخبار
ثبت دوره در سامانه

   به اطلاع همکاران محترم می رساند 
با توجه به راه اندازی سامانه توانمند سازی وآموزش های کاربردی  حداکثر تا پایان وقت اداری 95/03/07 مجاز به ثبت دوره ویا کارگاهها در سامانه می باشید لذا با توجه به اینکه  صدور گواهی  ، حضور غیاب ، ثبت نمرات و ... بر اساس گزارشات اخذ شده از سامانه می باشد لذا تا تاریخ فوق الذکر ثبت نام خود را قطعی نمایید 
    بازگشت