اخبار
قابل توجه کارکنان گرامی _تغییر در دوره تیرماه

 
 
قابل توجه کارکنان گرامی 
 
تغییرات صورت گرفته در زمان برگزاری کلاس وآزمون دوره های ضمن خدمت در تیر ماه 95 
 
   دوره های آشنایی با حقوق خانواده ،  آشنایی با نماز جماعت وبرکات آن و  چالش های فرهنگی وفراروی خانواده در جهان معاصر ،  توسط حوزه محترم  فرهنگی دانشجویی  برگزار خواهد شد لذا تاریخ های اعلام شده  قبلی (پنجم وششم وپانزدهم تیر ماه )به زمان دیگری موکول می گردد

در ضمن تاریخ وزمان دقیق برگزاری دوره های مذکور توسط حوزه محترم فرهنگی دانشجویی اعلام خواهد گردید 
سایر دوره های اعلام شده طبق جدول اعلام شده برگزار می گردد
 
 
دفتر توانمند سازی و آموزش های کاربردی 
 
    بازگشت