اخبار
کارگاه آشنایی با قانون کار وتامین اجتماعی از 5

   بسمه تعالی

قابل توجه کارکنان گرامی

کارگاه  آشنایی با قانون کار وتامین اجتماعی از پنجم تیر ماه ساعت 14 در اتاق  کنفرانس ساختمان دانشکده مدیریت وحسابداری برگزار خواهد شد

لیست اسامی کارکنانی که در این کارگاه  مجاز به شرکت در کلاسها می باشند به پیوست می باشد دوره بعدی  این کارگاه از چهاردم تیر ماه برگزار خواهد شد 

 

 

دفتر توانمند سازی و آموزش های کاربردی

سری اول


 


 سری دوم    بازگشت