اخبار
برگزاری گارگاه BP وامکان سنجی

   کارگاه BP وامکان سنجی طرح های دانش بنیان وسرمایه گذاری ویژه معاونین ، مدیران برنامه ریزی و پژوهشی ، مسئولین برنامه ریزی وامور اقتصادی دانش بنیان واعضای هیات علمی دارای پست اجرایی ، در روزهای 29و30  آذر ماه وبه مدت 16 ساعت  در محل دانشکده مدیریت وحسابداری طبقه چهارم برگزار خواهد شد 
از علاقه مندان واجد شرایط ، درخواست می گردد تا 24 آذر ماه نسبت به ثبت نام کارگاه مذکور اقدام نمایند 
ساعت شروع 9 صبح  
ساعت پایان 16 عصر 

نحوه ثبت نام 
مراجعه حضوری به دفتر توانمند سازی واموزش های کاربردی 
تماس تلفنی با شماره های55229282
ویا تلفن های دانشگاه با داخلی 2414

    بازگشت