اخبار
اطلاعیه ثبت نام

 

 بسمه تعالی

 به اطلاع می رساند تقویم دوره های آموزشی کوتاه مدت سال 1396 ویژه کارکنان محترم(کارمندان واعضای محترم هیات علمی ) به پیوست تقدیم می گردد.   

نکات حائز اهمیت  

1- زمان انتخاب دور ه های آموزشی در سامانه توانمند سازی وآموزش ها کاربردی متعاقبا اعلام می گردد

2- انتخاب دور های آموزشی بر اساس جدول شرایط شرکت کنندگان می باشد ودر صورت انتخاب دوره از سایر عنوانهای به طور اتوماتیک دور های انتخابی مغایر حذف خواهد شد 

3- وضعیت دور های آموزشی از حیث حضوری وغیر حضوری در جدول دور های آموزشی  مشخص گردیده است 

4-حضور در کلاس دور هایی که به صورت حضوری برگزار می گردداجباری است 

5- در صورت غیبت وعدم حضور در کلاس های دور های آموزشی حضوری به هیچ وجهی گواهی پایان دوره صادر نخواهد گردید لذا در انتخاب دور های حضوری وغیر حضوری دقت لازم بعمل آید  

6- کسب امتیاز لازم جهت دریافت گواهی پایان دوره جهت دور های حضوری وغیر حضوری ضروری می باشد  

 

    بازگشت